Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?

Chúng tôi thu thập dữ liệu từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, gửi yêu cầu, mua bất kỳ dịch vụ nào, phản ứng với tổng quan hoặc hoàn thiện cấu trúc. Tại thời điểm khi yêu cầu bất kỳ hỗ trợ nào hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, nếu phù hợp, bạn có thể được tiếp cận để nhập: tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi một cách ẩn danh.


Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Tất cả dữ liệu tế nhị / tín dụng được cung cấp đều được gửi qua Stripe.

Sau khi trao đổi, dữ liệu cá nhân của bạn (thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, tài chính, v.v.) sẽ không bị xóa cho nhân viên của chúng tôi.


Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc trong bất kỳ trường hợp nào di chuyển đến các cuộc tụ họp bên ngoài bằng và bằng dữ liệu dễ nhận biết. Điều này không loại trừ tâm sự với những người bên ngoài, những người giúp chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, lãnh đạo công việc kinh doanh của chúng tôi hoặc điều chỉnh bạn, vì những cuộc họp đó đồng ý giữ dữ liệu này ở chế độ riêng tư. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dữ liệu của bạn khi chúng tôi chấp nhận việc xuất viện phù hợp để tuân theo luật pháp, thực hiện các chiến lược trang web của chúng tôi hoặc đảm bảo quyền, tài sản hoặc phúc lợi của chúng tôi hoặc của người khác.


Tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em

Chúng tôi nhất quán với các điều kiện tiên quyết của COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng), chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Trang web, các hạng mục và cơ quan quản lý của chúng tôi hoàn toàn được điều phối cho các cá nhân được thành lập từ 13 tuổi trở lên trong bất kỳ trường hợp nào.


Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này.


Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Tại thời điểm khi bạn đăng ký trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý và lưu giữ thông tin của bạn mà chúng tôi có về bạn, miễn là bạn không xóa hồ sơ hoặc tự rút lại (tuân theo luật và hướng dẫn).


Những gì chúng tôi không làm với dữ liệu của bạn

Chúng tôi không và sẽ không bao giờ chia sẻ, tiết lộ, bán hoặc trong bất kỳ trường hợp nào cung cấp thông tin của bạn cho các tổ chức khác nhau để quảng bá các mặt hàng hoặc cơ quan quản lý của họ.